Topplista

Medietitel HHT TS-upplaga

Demografi A-region

Invånare (A-region): 2 106 197 
Hushåll (A-region): 972 858 
Medelinkomst (A-region): 274 488*
*Källa SCB

Alla dagstidningar

TS-upplaga Förändring Abonnerade exemplar
Medietitel Utg/v (ant utg) 2013 Betaln grad 2012 Ex % Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Rabatt 50-99% Block ab Sålda lösnr Friex